4/17/2013

 

Digitālajā kartē tika atzīmēti 873  valsts aizsargājamo kultūras pieminekļi Vidzemē - 27 novados un vienā republikas pilsētā: Valmieras pilsētā, Alūksnes, Alojas, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Limbažu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Valkas un Vecpiebalgas novadā.
*Autore Vidzemes reģionā iekļāva arī Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu, jo vēsturiski tie pieder Vidzemes novadam, bet pēc teritoriālās reformas, ietilpst Rīgas plānošanas reģionā.

Kartē iekļauti piecu tipoloģisko grupu kultūras pieminekļi:

Arhitektūras pieminekļi - 561 (A)
Industriālie pieminekļi - 1 (I)
Mākslas pieminekļi - 275 (M)
Pilsētbūvniecības pieminekļi - 5 (P)
Vēstures pieminekļi - 31 (V)

Tipoloģijas grupu atzīmē burts, kas atrodas iekavās. Katram piemineklim ir aizsardzības numurs, ja pirms aizsardzības numura ir  zvaigznīte (*), tad piemineklis ir vietējās nozīmes, ja nav, tad piemineklis ir valsts nozīmes. Kopumā ir iekļauti 553 valsts nozīmes un 320 vietējās nozīmes  pieminekļi, kas ir papildināti  ar attēliem un informācijas avotiem.
*Visi valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi netika noformēti ar vizuālajiem un informatīvajiem materiāliem, jo interneta resursos nav pieejama informācija un attēli par visiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.

 


Skatīt Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Vidzemē lielākā kartē  klikšķiniet šeit


Plašākai informācijai apmeklējiet un iepazīstaties ar Noteikumiem par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degredējoša objekta statusa piešķiršanu   klikšķiniet šeit kā arī Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai klikšķiniet šeit 

 

VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2007, ER).

 

Informācijai apmeklējiet Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapu   klikšķiniet šeit

 

Kontakti:     
                              

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050 
Tel: 67 229272
Fakss: 67 228808
E-pasts: vkpai@mantojums.lv

 

Vidzemes reģionālā nodaļa:
Tel: 64123834
E-pasts: vidzeme@mantojums.lv

Avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2007, ER